Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán učiva 7. ročník

5. 8. 2016

 

 

Září: - úvod do učiva, plán práce

        - úvodní konverzační kurz, ruský přízvuk, intonace, výslovnost

        - Jak se jmenuješ?

        - azbuka

 

Říjen:  - představování, jmenuji se, kdo to je

            - azbuka

            - sponové sloveso „být“ + ne

 

Listopad/prosinec:  Seznamte se!

-azbuka

-pozdravy

-telefonování

-kdy se setkáme

-rodina + ruská jména

 

Leden/únor: 

-číslovky 1-10 + hodiny

Mluvíte rusky?

-azbuka

- kde bydlím, kolik mi je let

-jazyky + národy

-hodnocení a klasifikace za 1. pololetí

 

Březen/duben:

-poděkování, omluva

-časování sloves v přítomném čase, číslovky 11-20

-vyplnění formuláře

-dny v týdnu

 Na návštěvě

-telefonování

-byt

 

 

Květen/červen:

-porovnání intonací vět

-číslovky do 100(1000)

-osobní zájmena

-mám/nemám

-pohyblivý přízvuk sloves

-upevnění a shrnutí učiva 7. ročníku

-hodnocení a klasifikace za 2. pololetí

 

 

Tematický plán může být v průběhu roku upravován dle tempa osvojení azbuky a vzhledem k rozdílné náročnosti jednotlivých lekcí.