Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán učiva 7. ročník

28. 8. 2017

 

měsíc

 

učivo

 

září

 

Opakování učiva 6. ročníku

RANÝ STŘEDOVĚK

Společnost raného feudalismu

Dějiny významných států a národů v Evropě

 

 

říjen

 

Dějiny významných států a národů v Evropě

Dějiny českých zemí

První státní útvary na našem území

 

listopad

 

 

Dějiny českých zemí

První státní útvary na našem území

Počátky a rozvoj českého státu – doba knížecí

 

prosinec

 

Vrchol českého státu

První čeští králové

Románská kultura

 

leden

 

VRCHOLNÝ A POZDNÍ STŘEDOVĚK

Zemědělství, řemeslná výroba a obchod

Vznik měst, struktura středověké společnosti

Český stát za posledních Přemyslovců

Český stát za Lucemburků

 

 

únor

 

Český stát za Lucemburků

Kultura vrcholného a pozdního středověku

 

březen

 

Doba husitská

Český stát v období poděbradském

Český stát v období jagellonském a stavovská monarchie

Portfolio vládnoucí dynastie v Čechách

Dějiny významných států a národů v Evropě

Objevné cesty

 

duben

 

RANÝ NOVOVĚK

Společnost

Reformace a její důsledky

Vývoj v dalších evropských státech

 

květen

 

Dějiny českých zemí

Třicetiletá válka

 

červen

 

České stavovské povstání

Kultura na počátku novověku

Shrnutí učiva 7. ročníku