Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodnocení

Hodnocení z dějepisu

 

 

Ústní zkoušení u tabule: bez ohlášení předem; při opravě nezdařeného výsledku písemné práce nebo z vlastního zájmu. Ústní projev hodnocen především v rámci prezentace projektů a referátů, případně v rámci diskuse k probíranému tématu.

Pětiminutovky: většinou na nedávno probranou látku; křížovky a doplňovačky nebo jako rozcvička či motivace k novému učivu – bez ohlášení, prověření přípravy na jednotlivé vyuč. hodiny.

Referáty: výběr z nabídnutých témat či dobrovolně vybraná témata, hodnotíme věcnou správnost, obsah a kvalitu verbálního projevu. 

Projekty a skupinové práce:  budou zařazovány průběžně podle probíraných témat, ne vždy budou hodnoceny známkou; důraz kladen na osvojování pravidel práce v týmu, hodnocena kvalita práce s danými informacemi, týmová spolupráce, výsledná estetická podoba a úroveň prezentace.

Práce a aktivita ve vyučování: hodnoceno bude zapojení žáka do výuky, splnění dobrovolného úkolu, zájem o předmět, dobrovolné referáty, aktuality, apod.

Sešit: bude hodnocen minimálně 1-krát za pololetí - bude hodnocena úprava, ale i to, zda jsou zápisy přehledné a úplné a zda jsou splněny všechny zadané úkoly. Výsledky kontroly budou vždy zapsány do sešitu a hodnoceny známkou: 1- vše v pořádku 2, - neúplné, chybí zápisy, úkoly 4, 5 - sešit v nepořádku, chybí zápisy, opakovaně nesplněné úkoly. Oprava známky ze sešitu je ponechána na vlastní iniciativě žáka. 

U referátů, prezentací a projektů bude třeba vždy uvést informační zdroje – žáci 6. a 7. ročníku musí uvést 1-2 informační zdroje a žáci 8. a 9. ročníku musí uvést 2-3 informační zdroje. Informační zdroje mohou být knižní i elektronické – je třeba uvést odkaz na webovou stránku, ze které se čerpalo. Neuvedení informačních zdrojů bude hodnoceno jako nesplnění jednoho z hodnotících kritérií a ovlivní celkové hodnocení referátu, projektu nebo prezentace.

Pokud žák nebude mít pomůcky na hodinu (sešit, učebnici, materiály pro zadané projekty…)zapisuje si do ŽK a předkládá k podpisu učiteli na začátku hodiny.